• فا
 • EN
 • جستجو
 • ورود به حساب کاربری
 • ثبت نام
 • دو شنبه 11 اسفند 1399 16:30
 • اطلاعیه ها و اخبار
 • برنامه های آموزشی
 • هماهنگی و ارتباط
 • برنامه ها و فایل ها

کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

مشاهده جزییات

مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

مشاهده جزییات

کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر صبور

مشاهده جزییات

کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

مشاهده جزییات

مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

مشاهده جزییات

کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

مشاهده جزییات

پیش درآمدی بر بورس و روشهای سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

مشاهده جزییات

اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

مشاهده جزییات

تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

مشاهده جزییات

معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

مشاهده جزییات

مدیریت مالی

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای یکشنبه ساعت 13:30 الی 17:30

نام مدرس: دکتر بشیری

مشاهده جزییات

صفر تا صد بورس و سرمایه گذاری در آن

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای چهارشنبه 10:00 الی 13:00

مدرس: دکتر بشیری

مشاهده جزییات

بودجه بندی و روش های کنترل آن

زمان برگزاری کلاس ها: 

روزهای شنبه 14:00 الی 18:00

نام مدرس: دکتر زاغری تفرشی

مشاهده جزییات

تحلیل تکنیکال بورس

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  14:00  الی 17:00

نام مدرس : آقای محسن اشعری زاد

مشاهده جزییات

آموزش مهارت های کامپیوتری ( پایه )

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های دوشنبه ها  14:00  الی 15:00

نام مدرس : آقای مهندس محبی

مشاهده جزییات

اصول و فنون مکاتبات اداری

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه ها  10:00  الی 11:00

نام مدرس : آقای دکتر زارع پور

مشاهده جزییات

اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه ها  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

مشاهده جزییات

شماره صندوق شاهد : 88672701

---------------------------------------

حمیرا کریمی واحد | داخلی 108

---------------------------------------

فائزه عسگری | داخلی 142

---------------------------------------
علیرضا احمدی بابلانی | داخلی 145

 

 

#
عنوان کلاس
اطلاعات
دانلود فایل ها
1
کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

2
کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: دکتر احمدی شکوه

3
تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

4
مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

5
کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر صبور

6
کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

7
مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

8
کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

9
پیش درآمدی بر بورس و روشهای سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

10
اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

11
تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

12
معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

13
مدیریت مالی

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای یکشنبه ساعت 13:30 الی 17:30

نام مدرس: دکتر بشیری

14
صفر تا صد بورس و سرمایه گذاری در آن

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای چهارشنبه 10:00 الی 13:00

مدرس: دکتر بشیری

15
بودجه بندی و روش های کنترل آن

زمان برگزاری کلاس ها: 

روزهای شنبه 14:00 الی 18:00

نام مدرس: دکتر زاغری تفرشی

16
تحلیل تکنیکال بورس

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  14:00  الی 17:00

نام مدرس : آقای محسن اشعری زاد

17
آموزش مهارت های کامپیوتری ( پایه )

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های دوشنبه ها  14:00  الی 15:00

نام مدرس : آقای مهندس محبی

18
اصول و فنون مکاتبات اداری

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه ها  10:00  الی 11:00

نام مدرس : آقای دکتر زارع پور

19
اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه ها  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
آرشیو مطالب