• فا
  • 021-58123000
  • جستجو
  • جمعه 30 مهر 1400 19:57

بازرسی

بسمه تعالی

رئوس عملکرد مدیریت بازرسی :

-  تعامل با بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقر در دفتر مرکزی
- پیگیری و تعامل با حوزه های نظارت و اداره مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تمدید مجوز و پیگیری تغییرات هیئت مدیره و هیئت امناء جهت درج در روز نامه رسمی
- همکاری راهبردی با نهادها و سازمان های نظارتی درون و برون سازمانی
- اظهار نظرهای تخصصی در مورد تعیین صلاحیت ها و انتصابات سازمانی
- شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری
-انجام امور مربوط به دبیری هیات امنا و هیات مدیره و پیگیری امور مرتبط با این دو رسته سازمانی تا حصول نتیجه
- رسیدگی به گزارشات موردی و ویژه محوله از سوی مقامات فرادست سازمانی
- همکاری ، تعامل و هماهنگی با بازرسین نهاد حسابرسی مفید راهبر به منظور اطمینان از اجرای مطلوب وظایف محوله
- بررسی گزارشات رسیده در مورد گزارشات  احتمالی واصله از سوی جامعه معزز ایثارگری
- پاسخگویی حضوری و کتبی به مراجعین ایثارگر و انجام اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه به منظور ارتقای رضایتمندی خانواده شهدا و ایثارگران
- بررسی تصادفی عملکرد کارکنان ستادی و استانی صندوق قرض الحسنه شاهد به منظور اطمینان از حسن اجرای امور
-  انجام سایر امور محوله عند الاقتضاء .

 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب