• فا
  • جستجو
  • سه شنبه 12 مرداد 1400 07:46

منابع انسانی

مشخصات و سوابق اجرایی:

متولد 1355 – آباده 
کارشناسی ارشد حسابرسی 

•    کارشناس مسئول امور مالی واداری از تاریخ  1378 تا1383
•    معاون امور اجرایی استان فارس از سال 1384 تا سال 1387
•    معاون اموراجرایی استان البرز از سال 1387 تا 1392
•    عضو کمیته امورخاص مددکاری
•    رئیس منطقه البرز از تاریخ 1392 تا 1396
•    مدیر اموراداری ومنابع انسانی از سال 1396 تا کنون 
•    نماینده مدیر عامل در کمیته انضباط کار صندوق 
•    نماینده کارگران – کارکنان درطبقه بندی مشاغل از سال 92
•    مشاور مدیر کل در امور تخصصی

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب